Regulamin Ligi

REGULAMIN III EDYCJI
POŁUDNIOWO PODKARPACKIEJ LIGI
 W PŁYWANIU

sezon 2017/2018

I. Organizatorzy zawodów

·         Krosno
·         Ustrzyki Dolne
·         Brzozów
·         Sanok
·         Lesko
·         Strzyżów

II. Termin i miejsce zawodów

 • Listopad– Maj 2017/2018

Zawody odbędą się w Lesku, Strzyżowie, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Brzozowie, Krośnie.

III. Cel zawodów

 • Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży południowego Podkarpacia. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych. Wpajanie zasad fair play.
 1. Uczestnictwo
 • Każdy zawodnik uiszcza opłatę startową (bilet wejścia) w wysokości 6zł płatne           w kasie pływalni.

I zawody (Krosno)  Listopad

1. Kat. I – 2009 i młodsi 25 m st. grzbietowy, 25 m dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 2007-2008 50 m st. dowolny, 50 m st. klasyczny
3. Kat. III – 2005-2006 100 m st. zmiennym,  50 m st. dowolny
4. Kat. IV – 2004-2002 100 m st. dowolnym, 50 m st. klasyczny

II Zawody Sanok Grudzień

1. Kat. I – 2009 i młodsi 25 m st. grzbietowy, 25 m st. klasyczny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 2007-2008 50 m st. klasyczny, 50 m st. dowolny
3. Kat. III – 2005-2006 50 m st. klasycznym, 100 m st. dowolny
4. Kat. IV – 2004-2002 50 m st. klasyczny, 100 m st. zmiennym

III zawody Ustrzyki Dolne  SYTCZEŃ/LUTY

1. Kat. I – 2009 i młodsi 25 m st. grzbietowy ,25 m dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 2007-2008 50 m st. grzbietowy, 50 m st. dowolny
3. Kat. III – 2005-2006 50 m st. grzbietowy,  50 m st. dowolny
4. Kat. IV – 2004-2002 50 m st. grzbietowy, 50 m st. dowolny
5 Kat. V sztafeta LIGOWA 5 x 50 dowolnym MIX z Trenerem

IV Zawody Lesko MARZEC

1. Kat. I – 2009 i młodsi    25 m st. grzbietowy, 25 m st. dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 2007-2008 50 m st. grzbietowy, 25m  st. motylkowy
3. Kat. III – 2005-2006   50 m st. dowolny, 50 m st. motylkowy
4. Kat. IV – 2004-2002 100 m  st. dowolny, 50m. st. motylkowym

V Zawody (Brzozów)  KWIECIEŃ

1. Kat. I – 2009 i młodsi 25 m st. grzbietowy,  25 m st. klasyczny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 2007-2008 50 m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,
3. Kat. III – 2005-2006 50 m st. klasycznym, 50m st. motylkowy,
4. Kat. IV – 2004-2002 100m st. klasyczny, 50 m st. motylkowy,

VI Zawody( Strzyżów) MAJ

1. Kat. I – 2009 i młodsi 25 m st. grzbietowy , 25 m dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 2007-2008 50 m st. dowolny, 25 m st. motylkowy
3. Kat. III – 2005-2006 50 m st. grzbietowy, 100 m st. dowolny
4. Kat. IV – 2004-2002 50 m  st. dowolnym, 100 m st. grzbietowy
5 Kat. V sztafeta LIGOWA 5 x 50 dowolnym MIX z Trenerem

Sztafeta 4 x 25 dowolnym mix w kat. I ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

Sztafeta 4 x 50 dowolnym mix w kat. II ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

Sztafeta 4 x 50 dowolnym mix w kat. III ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

Sztafeta 4 x 50 dowolnym mix w kat. IV ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

1. Program zawodów

 • Przyjmowanie zgłoszeń do 4 dnia przed każdymi zawodami, w dniu zawodów będą uwzględniane jedynie korekty list startowych. Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwisko, Imię, rok urodzenia, konkurencję startową, nazwą (klubu, itp.) w miarę możliwości rekord czasowy.
 1. 9.00- Rozpoczęcie rozgrzewki.
 2. Odprawa sędziowska – 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Otwarcie zawodów godz. 930, i pierwsze starty.
 4. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców po zakończeniu startów.

2. Przepisy techniczne

 • Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w swojej kategorii oraz w sztafecie.
 • Każdy zespół ma prawo zgłoszenia nieograniczoną ilość reprezentantów do poszczególnych konkurencji.
 • Start kategorii I odbywa się z wody lub murka.(zawodnik startujący z wody zajmuje pozycję w wodzie na długi sygnał startera).
 • Sygnałem startu na poszczególnych zawodach jest sygnał gwizdka.
 • Pomiar czasu odbywa się za pomocą urządzenia do pomiaru czasu (pół automat) ,lub stopera sportowego.
 • W drużynie sztafetowej mogą startować zawodnicy z młodszego rocznika w kategorii wyższej.
 • W sztafecie Ligowej może startować zawodnik z dowolnej kategorii wiekowej
 • Drużyna sztafety ligowej musi zawierać przynajmniej 1 dziewczynę lub 1 chłopaka nie wliczając w to trenera.
 • Na dystansie 25m pomiar czasu odbywa się za pomocą stopera
 • Punktacja wg następującego klucza:

PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ

I MIEJSCE – 100 pkt

II MIEJSCE – 90 pkt

III MIEJSCE – 80 pkt

IV MIEJSCE – 78 pkt

V MIEJSCE – 76 pkt

VI MIEJSCE – 74 pkt

…..itd.

PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

I MIEJSCE – 10 pkt

II MIEJSCE – 9 pkt

III MIEJSCE – 8 pkt

IV MIEJSCE – 7 pkt

V MIEJSCE – 6 pkt

VI MIEJSCE – 5 pkt

VII MIEJSCE – 4 pkt

VIII MIEJSCE – 3 pkt

IXMIEJSCE – 2 pkt

X MIEJSCE – 1 pkt

Po ostatnich zawodach(V) II Edycji Południowo Podkarpackiej Ligii w Pływaniu zostanie zsumowana liczba punktów indywidualnych startów ze wszystkich zawodów danej edycji i zostaną wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.

Punktacja DRUŻYNOWA klubu to punkty zawodników indywidualnych  pierwszej dziesiątki, sztafeta także punktuje dla drużyny.

 • Konkurencja jest punktowana, gdy w danym stylu będzie min. 3 zawodników.
 • Zawodnicy w hali basenu przebywają w wyznaczonych sektorach, przebywanie zawodnika/ów w miejscu niedozwolonym powoduje ich dyskwalifikację.

VII. Zgłoszenia do zawodów:

 1. Zgłoszenie reprezentacji klubu automatycznie jest potwierdzeniem, że stan zdrowia uczestników umożliwia im rywalizację sportową. Zawodnicy posiadają szkolne ubezpieczenie od NW.
 2. Zgłoszenie do zawodów może nastąpić tylko za pośrednictwem klubu pływackiego ,który przystąpił do Ligii
 3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie. Odpowiedzialność za posiadane badania ponosi opiekun.
 4. Zgłoszenia do zawodów wysyła kierownik ekipy na adres e-mail @poczta.onet.pl

PO ZGŁOSZENIU E-MAILOWYM LISTY STARTOWEJ NIE MOŻNA TUŻ PRZED ZAWODAMI ZMIENIAĆ USTAWIEŃ ZAWODNIKÓW. EWENTUALNY ZAWODNIK REZERWOWY MOŻE STARTOWAC TYLKO I WYŁACZNIE W I SERII.

VIII. Nagrody

 • Dyplomy za miejsca I – III w każdej konkurencji i roczniku oraz dla sztafety, I-III
 • Medale, dyplomy oraz nagrody po ostatnich zawodach w podsumowaniu II edycji Południowo Podkarpackiej Ligii w Pływaniu.

IX. Postanowienia końcowe:

W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP – nie dotyczy falstartu.

 • W przypadku falstartu bieg zostanie powtórzony. Zawodnik który wykonał falstart zostaje zdyskwalifikowany.
 • W kategorii I start może odbywać się z wody lub z murka ,wyłącznie wtedy gdy zawodnicy pływalni po stronie głębszej pływalni
 • O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu indywidualnie przez sędziego czasowego.
 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie. Odpowiedzialność za posiadane badania ponosi opiekun.
 • Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące jakiejkolwiek konkurencji zawodnik ma prawo przekazać sędziemu głównemu, który samodzielnie zajmie stosowne stanowisko po zapoznaniu się z opiniami sędziów. Decyzja sędziego głównego  jest ostateczna.

KLUBY UCZESTNICZĄCE:

UKS DELFINEK  Ustrzyki Dolne

MOSIR Brzozów

Swim2Win Krosno

CSTR Strzyżów

MKS Sanok

UKS AQUARIUS Lesko

ROZMIAR CZCIONKI