Regulamin/siat

Grand Prix w siatkówce plażowe to 4 turnieje eliminacyjne + turniej finałowy (turnieje męskie OPEN). Za każdy turniej przydzielane będą punkty, które będą sumowane na konto każdej pary i decydowały o udziale w turnieju finałowym najlepszych par.

1. Organizator:
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
2. Miejsce:
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Słonecznej 13 w Brzozowie
3. Terminy:
Lipiec – Sierpień – Wrzesień 2015
4 lipiec
18 lipiec
8 sierpień
22 sierpień
4 wrzesień – (turniej finałowy)

Każdy turniej odbędzie się w sobotę. Start rozgrywek o godz. 9:00

Zgłoszenia do poszczególnych turniejów rozpoczną się tydzień przed każdym turniejem u organizatora zawodów !

Więcej informacji:
tel. 726 366 918
e-mail: piotrekke@poczta.fm
lub Fanpage Facebook „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie”

REGULAMIN
Letnie Grand- Prix w siatkówce plażowej
Brzozów 2015

1. Organizator:
-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
2. Miejsce:
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Słonecznej 13 w Brzozowie
3. Terminy:
Lipiec – Sierpień – Wrzesień 2015
4 lipiec
18 lipiec
8 sierpień
22 sierpień

ZMIANA TERMINU !
29 sierpień – (turniej finałowy)

Każdy turniej odbędzie się w sobotę. Start rozgrywek o godz. 9:00

4. Uczestnicy:
– Turnieje męskie OPEN
– drużyna składa się z 2 zawodników + rezerwowy (gracz rezerwowy może zastąpić jednego z zawodników z pary tylko pod jego nieobecność w jednym turnieju! podczas jednego turnieju gra stała dwójka graczy!)
– w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko każdego z zawodników, oraz numer kontaktowy do kapitana
– maksymalna ilość par w jednym turnieju – 32 pary
– zgłoszenia do poszczególnych turniejów rozpoczną się tydzień przed każdym turniejem u organizatora zawodów
– w przypadku wolnych miejsc, możliwość zgłoszenia się do turnieju pół godziny przed rozpoczęciem zawodów

5. System rozgrywek:
– rozgrywki składają się z 4 turniejów eliminacyjnych i oraz piątego turnieju finałowego.
– Za każdy turniej przydzielane będą punkty, które liczone będą na konto każdej pary (+rezerwowy) do końcowej punktacji i decydowały o udziale w turnieju finałowym ośmiu najlepszych par.
– losowanie zostanie przeprowadzone przez sędziów w dniu zawodów 15 minut przed rozpoczęciem, w obecności zainteresowanych drużyn;
– wszelkie powstałe w trakcie rozgrywek spory rozstrzyga sędzia i organizatorzy
W zależności od liczby zgłoszonych drużyn turniej odbywa się systemem:
– pucharowym
– brazylijskim (podwójnej eliminacji)
– każdy z każdym w grupach z wyłonieniem finalistów lub dla ogółu grających par
Decyzja należy do sędziego głównego zawodów.
W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zmieni termin rozgrywania zawodów i powiadomi o tym uczestników.
W sytuacji, gdy warunki atmosferyczne będą bardzo niekorzystne organizator może odwołać turniej.
O wygranej w Letnim Grand Prix –Brzozów 2015 decyduje łączna ilość punktów uzyskanych w całym GP, po wszystkich turniejach UZYSKANA PRZEZ TE SAME PARY
O kolejności miejsc w tabeli decydują: a) bezpośredni pojedynek b) ilość zdobytych punktów; c) lepszy stosunek setów d) lepszy stosunek małych punktów

I miejsce – 50 punktów
II miejsce – 45 punktów
III miejsce – 40 punktów
IV miejsce – 35 punktów
V-VI miejsce – 20 punktów
VII-VIII miejsce – 15 punktów
Pozostałe miejsca – 10 punktów za uczestnictwo niezależnie od miejsca

W turnieju obowiązują przepisy określone przez FIVB (Światową Federację Piłki Siatkowej) w dokumencie „Oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową” (z wyjątkiem przepisów dotyczących ilości setów i punktów w meczu)

6. Nagrody:
Medale, dyplomy i nagrody dla pierwszych trzech drużyn w GRAND PRIX.

7. Postanowienia końcowe:
w przypadku niestosowania się drużyny lub jednego z zawodników drużyny do zasad zawartych w regulaminie, organizatorzy mają prawo do weryfikacji wyniku meczu jako walkower, bądź dyskwalifikacji drużyny
– zgłaszając się do turnieju, drużyna automatycznie akceptuje wszystkie warunki tego regulaminu
– organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w miejscu rozgrywania turniejów
– w przypadku odniesienia kontuzji zawodnicy nie mogą wnosić roszczeń w stosunku do organizatora
– organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie
– kwestie nieuwzględnione w regulaminie rozstrzygają organizatorzy na miejscu

ROZMIAR CZCIONKI