REGULAMIN SKATEPARKU, BRZOZÓW ul. Legionistów 3

 1. Skatepark jest czynny codziennie
 2. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 4. Od użytkowników skateparku wymaga się szczególnej ostrożności i bezpiecznej jazdy.
 5. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach, hulajnodze lub rowerach BMX z podstawowymi umiejętnościami.
 6. Jazda bez pełnego zabezpieczenia, w tym bez kasku, ochraniaczy na kolana, barki, łokcie i nadgarstki jest zabroniona. Osoby nie posiadające w/w zabezpieczeń korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 7. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych, bądź prawnie udokumentowanych.
 8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków jest zabronione.
 9. Zabrania się:
 • Palenia tytoniu podczas korzystania ze skateparku
 • Wnoszenia oraz spożywania alkoholu i innych używek na terenie skateparku
 • Przebywania po spożyciu alkoholu, bądź innych używek na terenie skateparku
 • Wprowadzania i wpuszczania psów na obiekty skateparku
 • Używania skateparku do innych celów (np. gry w piłkę)
 • Wrzucania przedmiotów mogących stworzyć stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zanieczyszczających skatepark
 1. W przypadku opadów atmosferycznych korzystanie ze skateparku jest zabronione.
 2. Jazda na deskorolce, rolkach, hulajnodze i BMX jest sportem niebezpiecznym. Przestrzeganie zasad tego regulaminu nie eliminuje w całości ryzyka urazów.
 3. Ryzyko związane z amatorskim i zawodowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi użytkownik. Administrator skateparku nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie jak i mieniu, wynikłe z użytkowania ze skateparku.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PAMIĘTAJ!!!

NIC NIE CHRONI CIEBIE PRZED UPADKIEM Z PRZESZKÓD, NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI, NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA

GALERIA

Czcionka
Kontrast