XX Jubileuszowe Międzynarodowe Mikołajkowe Mistrzostwa Szachowe – Brzozów 2016

szachy-plakat

 Komunikat organizacyjny

XX Jubileuszowe Międzynarodowe Mikołajkowe

Mistrzostwa  Szachowe

  1. Organizatorzy i fundatorzy nagród

-Burmistrz Brzozowa

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

-Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie

 

  1. Cele

-Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań

-Dalsza popularyzacja szachów

-Wyłonienie najlepszych szachistów

 

III. Termin i miejsce

-Mistrzostwa odbędą się w dniu 3.12.2016r. (sobota) w sali Szkoły

Podstawowej w Brzozowie ul. Parkowa 5 od godziny 9,30.

Program zawodów:

Godzina 8,30 – 9,15 potwierdzenie udziału w biurze zawodów

Godzina 9,30 – 14,30 rundy I – IX

Godzina 15,00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

 

  1. Uczestnictwo

-W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na wiek i posiadaną

kategorię szachową. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim

na dystansie 9 rund. Czas gry 15 minut na zawodnika.

 

  1. Kategorie wiekowe

– Grupa „A” – Open ( wpisowe 10 zł)

– Grupa „B” – Rocznik 2003 – 1998

-Grupa „C” –  Rocznik 2004 i młodsi

 

VII. Nagrody

– Grupa „A” I miejsce 300 zł, puchar oraz dyplom

II miejsce 250 zł, puchar oraz dyplom

III miejsce 200 zł, puchar oraz dyplom

Dla najlepszej dziewczynki 100 zł oraz puchar

-Grupa „B” Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych dziewczynek

3 najlepszych chłopców

-Grupa „C” Klasy III i młodsze 3 nagród rzeczowych dla najlepszych dziewczynek

3 nagród rzeczowych dla najlepszych chłopców

Klasy IV – VI 3 nagród rzeczowych dla najlepszych dziewczynek

3 nagród rzeczowych dla najlepszych chłopców

 

 

  1. Sprawy organizacyjne

-W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

Potwierdzenie pisemne udziału należy dokonać na adres e-mail: kkozubal@op.pl

oraz  na stronie www.chessarbiter.to.pl do dnia 2.12.2016 r.

Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię

szachową. Sędziów zabezpiecza organizator. Sędzią głównym zawodów będzie Pan

Kazimierz Kozubal ( FA ). Odprawa techniczna o godz. 9,15.

Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy i sędzia główny

na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników

odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY