Zmiana rachunku bankowego

Od dnia 1 września 2017r obowiązuje nowy rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy   PKO BP SA oddział w Brzozowie o numerze:

61 1020 2980 0000 2202 0091 3087