XXI Międzynarodowe Mikołajkowe Mistrzostwa Szachowe – Brzozów 2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. Legionistów 3
tel. 134341527, WWW.mosirbrzozow.pl, e-mail. stadion@mosirbrzozow.pl
Komunikat organizacyjny XXI Międzynarodowych Mikołajkowych Mistrzostw  Szachowych – BRZOZÓW 2017
 
  1. Organizatorzy i fundatorzy nagród
Burmistrz Brzozowa
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie
II.Cele
Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań
Dalsza popularyzacja szachów
Wyłonienie najlepszych szachistów
III.Termin i miejsce
Mistrzostwa odbędą się w dniu 2.12.2017r. (sobota) w sali Szkoły
Podstawowej w Brzozowie ul. Parkowa 5 od godziny 9.30.
Program zawodów:
Godzina 8.30 – 9.15 potwierdzenie udziału w biurze zawodów
Godzina 9.30 – 14.30 rundy I – IX
Godzina 15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród
IV.Uczestnictwo
W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na wiek i posiadaną
kategorię szachową. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim
na dystansie 9 rund. Czas gry 15 minut na zawodnika.
V.Kategorie wiekowe
Grupa „A” – Open ( wpisowe 10 zł)
Grupa „B” – Rocznik 2004 – 2000
Grupa „C” –  Rocznik 2005 i młodsi
  1. Nagrody
Grupa „A”
I miejsce 300 zł, puchar oraz dyplom
II miejsce 200 zł, puchar oraz dyplom
III miejsce 100 zł, puchar oraz dyplom
Dla najlepszej dziewczynki 100 zł oraz puchar
Grupa „B”
Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych dziewczynek i 3 najlepszych chłopców
Grupa „C”
Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych dziewczynek i 3 najlepszych chłopców.
Dodatkowa nagroda rzeczowa dla najmłodszej i najmłodszego uczestnika turnieju.
VII.Sprawy organizacyjne
W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego. Potwierdzenie pisemne udziału należy dokonać na adres e-mail: kkozubal@op.pl oraz  na stronie www.chessarbiter.to.pl do dnia 30.11.2017 r. Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię szachową. Sędziów zabezpiecza organizator. Sędzią głównym zawodów będzie Pan Kazimierz Kozubal ( FA ). Odprawa techniczna o godz. 9.00. Sprawy sporne i nie ujęte w  regulaminie rozstrzygają organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.