II Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brzozowa w Turzym Polu

29 stycznia br. , w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brzozowa Pana Józefa Rzepki. Dzięki doskonałej współpracy z MOSiR w Brzozowie, po raz drugi udało się podczas ferii zimowych zorganizować turniej, w którym drużynę stanowili dziewczynka i chłopiec z danej kategorii wiekowej. Najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy a szkoły piękne pamiątkowe puchary za I miejsca. O słodki poczęstunek dla dzieci i opiekunów zadbała Pani Zuzanna Konieczna – dyrektor SP w Turzym Polu. Zawody zgromadziły 40 uczniów ze szkół w Przysietnicy, Zmiennicy i Turzego Pola. Ideą organizowania tego typu rozgrywek było nie tylko popularyzowanie tenisa stołowego i integracja dzieci z naszej gminy, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za wynik każdej z drużyn . Szkoła w Turzym Polu ma już wieloletnie tradycje w tenisie stołowym, a dzięki organizowanym zawodom wpisujemy się na stałe do kalendarza imprez organizowanych podczas ferii.
Nagrody w imieniu Pana Burmistrza wręczali – dyrektor SP w Turzym Polu Pani Zuzanna Konieczna oraz kierownik MOSiR w Brzozowie Pan Janusz Pańko
Wyniki rywalizacji :
Klasy I-IV
1 miejsce – Wiktoria Rygiel i Wojciech Bigos /SP Turze Pole/
2 miejsce – Martyna Zimoń i Marcel Pelc /SP Turze Pole /
3 miejsce – Hanna Wolańska i Dawid Fiedeń /SP Turze Pole/
4 miejsce –Weronika Prajsnar i Kacper Bek /SP Zmiennica/
Klasy V-VI
1 miejsce – Patrycja Buczek i Filip Dereń /ZS nr 1 Przysietnica/
2 miejsce – Julia Ryń i Mateusz Mendyka /SP Turze Pole/
3 miejsce – Julia Komska i Dominik Winnicki /SP Turze Pole/
4 miejsce – Maria Władyka i Kacper Bodzioch /SP Turze Pole/
Klasa VII SP oraz Gimnazjum II, III
1 miejsce – Urszula Dereń i Krystian Bogacki /ZS nr 1 Przysietnica/
2 miejsce – Urszula Wojtowicz i Łukasz Komski /SP Turze Pole/
3 miejsce – Weronika Żak i Bartłomiej Kędra /SP Turze Pole/
4 miejsce – Emilia Pawlikowska i Kacper Mazur /SP Turze Pole/

W sędziowaniu pomagali uczniowie klasy III GM w Turzym Polu – Oliwia Mendyka, Dominik Dziepak oraz Korneliusz Górski.

Składamy podziękowania:
Panu Burmistrzowi Józefowi Rzepce za objęcie patronatem Turnieju oraz ufundowanie wspaniałych nagród. Pani Dyrektor Zuzannie Koniecznej za umożliwienie organizacji turnieju oraz ufundowanie poczęstunku dla dzieci. Panu Bogdanowi Dytko – dyrektorowi MOSiR w Brzozowie oraz wszystkim pracownikom za bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie w organizację Turnieju. Panom Pawłowi Boroń i Panu Grzegorzowi Dereń – opiekunom drużyn ze Zmiennicy i Przysietnicy

MG

Kontakt

Adres: ul. Parkowa 5a,Brzozów 36-200
Telefon: 13 43 440 15
Faks: 13 43 440 15