Gminny Turniej Siatkówki Nauczycieli

R e g u l a m i n

gminnego turnieju piłki siatkowej

nauczycieli, pracowników szkół oraz jednostek organizacyjnych gminy Brzozów                 o Puchar Burmistrza Brzozowa

Cel

 1. Propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia.
 2. Integracja środowiska samorządowego.
 3. Popularyzowanie piłki siatkowej.

Organizator

Burmistrz Brzozowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Brzozowie

Zespół Szkół Nr 1 Humniskach

Termin i miejsce

 1. Termin: 17.03.2018 rok (sobota)
 2. Miejsce: Hala Sportowa – Zespół Szkół nr 1 w Humniskach, Humniska 264
 3. Godzina: 930

Uczestnictwo

 1. W zawodach uczestniczyć mogą wyłącznie nauczyciele, pracownicy szkół oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gminy Brzozów.
 2. Zespoły startująw sześcioosobowych składach w tym co najmniej jedna kobieta.
 3. Zespółmoże zgłosić dwóch zawodników rezerwowych.
 4. System rozgrywek podany zostanie w dniu zawodów (jest zależny od ilości startujących zespołów).
 5. Turniej przeprowadzony zostanie w oparciu o przepisy PZPS.
 6. Uczestników turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 7. Kierownikami drużyn są dyrektorzy szkół lub wyznaczone przez nich osoby.
 8. Obsługa sędziowska– osoby wyznaczone przez organizatora.

Ubezpieczenie

Organizator turnieju nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas turnieju. Uczestnicy powinni ubezpieczyć się indywidualnie.

Nagrody

Dla trzech pierwszych  drużyn przyznane zostaną okolicznościowe  puchary
i dyplomy.

Zgłoszenia

MOSiR Brzozów ul. Legionistów 3 lub telefonicznie do 15.03.2018 roku
nr tel. 13 43 41527 lub e-mail: stadion@mosirbrzozow.pl.

 

Postanowienia końcowe

Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie, rozstrzygają organizatorzy na miejscu zawodów.