Brzozowskie Biegi Rodzinne 2018

Brzozowskie Biegi Rodzinne

 1.   Cel imprezy:

 • Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Brzozów,

w szczególności biegania w gronie rodzinnym.

 1.         Organizator:

 •       Burmistrz Brzozowa
 •       MOSiR Brzozów
 •       Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów
 1.        Termin i miejsce:

 • 17 czerwca 2018 r. (niedziela), godz. 10.00,
 • stadion lekkoatletyczny MOSiR Brzozów ul. Legionistów 3

4.        Konkurencje:

 • 100 m – „Bieg Krasnala” – dla dzieci do lat 5
 • 300 m – „Sprinterski Bieg Rodzinny” (rodzic 200m + 100 dziecko 6-9 lat),
 • 800 m – „Średni Bieg Rodzinny” (rodzic + dziecko 10-13 lat),
 • 1500 m – „Długi Bieg Rodzinny” (rodzic + dziecko pow. 14 lat oraz pary małżeńskie i rodzeństwa),
 • Mila Brzozowska” – z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn
 • Trójbój lekkoatletyczny (110m przez płotki, skok w dal, pchnięcie kulą)

5.          Warunki uczestnictwa:

 • W biegu uczestniczyć mogą dzieci i rodzice oraz wszyscy chętni, którzy zapiszą się w biurze zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.00   i pobiorą numer startowy przydzielony przez organizatora. Bądź poprzez zgłoszenie email orzelkibrzozow@wp.pl

 • Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NW

6. Skrócone przepisy:

 • W danej kategorii rodzic może startować tylko jeden raz

 • Mila Brzozowska będzie rozegrana z podziałem na kobiety i mężczyzn

 • Trójbój lekkoatletyczny będzie rozegrany z podziałem na kobiety i mężczyzn i składa się z trzech konkurencji :

 1. 110m przez płotki

 2. Pchnięcie kulą (trzy próby, z czego punktowana jest najlepsza)

 3. Skok w dal (trzy próby, z czego punktowana jest najlepsza)

Suma punktów z poszczególnych konkurencji decyduje o kolejności zajmowanych miejsc (w razie równej liczby punktów decydują kolejno czas biegu przez płotki, następnie pchnięcie kulą, następnie skok w dal)

7. Nagrody:

 • W każdej kategorii (z wyłączeniem Biegu Krasnala) za zajęcie I, II
  i III miejsca uczestnicy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

 • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia biegu

 • Każde dziecko w biegu krasnala otrzyma medal