Podsumowanie rajdu rowerowego „Błękitną Wstęgą Sanu”

W sobotę 07 lipca br. na terenie Gminy Dydnia odbyła się IX edycja rajdu rowerowego ” Błękitna Wstęga Sanu”. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie po raz kolejny był współorganizatorem oraz współfundatorem nagród wraz ze Starostwem Powiatowym w Brzozowie i Powiatowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w tej imprezie. W tym roku w zawodach wystartowało trzynaście zespołów, które miały do wyboru dwie pętle krótszą 17 kilometrową i dłuższą 33 kilometrową, obie ze startem i metą w miejscowości Krzemienna w zajeździe „u Schabińskiej”. Oprócz pokonania wybranej trasy każdy zespół musiał wykonać zadania w wyznaczonych punktach kontrolnych, a były to: punkt pierwszej pomocy medycznej, punkt wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, punkt sprawności fizycznej oraz test wiedzy o Gminie Dydnia. Po przejechaniu trasy na rowerzystów  czekał poczęstunek we wspomnianym wcześniej zajeździe. Każda z drużyn otrzymała od organizatorów dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

Wszystkim miłośnikom jednośladów życzymy szerokiej drogi i zapraszamy na X edycję rajdu już za rok.!!!