XXII Międzynarodowe Mikołajkowe Mistrzostwa Szachowe – Brzozów 2018

Komunikat organizacyjny XXII Międzynarodowych Mikołajkowych Mistrzostw  Szachowych – BRZOZÓW 2018

 1. Organizatorzy i fundatorzy nagród

Burmistrz Brzozowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie

 1. Cele

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania swoich zainteresowań

Dalsza popularyzacja szachów

Wyłonienie najlepszych szachistów

 1. Termin i miejsce

Mistrzostwa odbędą się w dniu 16.12.2018 r. (niedziela) w sali Szkoły Podstawowej w Brzozowie ul. Parkowa 5.

Program zawodów:

Godzina 8.30 – 9.15 potwierdzenie udziału w biurze zawodów

Godzina 9.30 – 14.30 rundy I – IX

Godzina 15.00 – zakończenie zawodów, wręczenie nagród

 1. Uczestnictwo

W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na wiek i posiadaną kategorię szachową. Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Czas gry 15 minut na zawodnika.

 1. Kategorie wiekowe

Grupa „A” – Open ( wpisowe 10 zł)

Grupa „B” – Rocznik 2005 – 2001

Grupa „C” –  Rocznik 2006 i młodsi

 1. Nagrody

Grupa „A”

I miejsce 300 zł, puchar oraz dyplom

II miejsce 200 zł, puchar oraz dyplom

III miejsce 100 zł, puchar oraz dyplom

Dla najlepszej dziewczynki 100 zł oraz puchar

Grupa „B”

Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych dziewczynek i 3 najlepszych chłopców

Grupa „C”

Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych dziewczynek i 3 najlepszych chłopców.

Dodatkowa nagroda rzeczowa dla najmłodszej i najmłodszego uczestnika turnieju.

 1. Sprawy organizacyjne

W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

Potwierdzenie pisemne udziału należy dokonać na adres e-mail: kkozubal@op.pl oraz na stronie www.chessarbiter.to.pl do dnia 14.12.2018 r.

Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię szachową. Sędziów zabezpiecza organizator. Sędzią głównym zawodów będzie Pan Kazimierz Kozubal (FA). Odprawa techniczna o godz. 9.00.

Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła, rodzic lub opiekun prawny.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych, który jest organizatorem turnieju Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie, w celu:

 • związanych z organizacją niniejszego wydarzenia,

 • wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem,

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora

 • zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bogdan Dytko