GMINNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO MIXT – GRY DEBLOWE – 11.02.2019 r.

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

MIXT – GRY DEBLOWE O PUCHAR BURMISTRZA BRZOZOWA

FERIE ZIMOWE  2019

1. Cel:

Celem turnieju:

– popularyzacja tenisa stołowego

– aktywne spędzanie czasu wolnego podczas Ferii Zimowych 2019

– integracja dzieci i młodzieży

2.Organizator

– SP im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

– MOSiR w Brzozowie

3. Termin i miejsce:

– Zawody zostaną rozegrane 11.02.2019 r. /poniedziałek/ o godzinie :

– 9.00 – 9.45 klasy  III Gimnazjum

– 9.45 – 10.30 klasy VII – VIII SP

– 10.30 – 11.15 klasy V – VI  SP

– 11.15 – 12.00 klasy  I –IV SP

w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

4. Kategorie wiekowe:

Klasa I-IV                 Klasa V-VI                  Klasa VII – VIII 

               Gimnazjum klasa III

5. System rozgrywek i przepisy gry:

– Drużynę stanowi dziewczynka i chłopiec z jednej szkół

– Turniej rozegrany zostanie w grach deblowych – MIXT

6. Zgłoszenia

– zgłoszenia do dnia 01.02.2019 r. oraz informacje dotyczące turnieju pod numerem telefonu 782659425 (Marek Grządziel)

– odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej w dniu zawodów.

7. Warunki uczestnictwa:

– Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne,)

8. Uwagi końcowe

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz systemu rozgrywek należy do organizatora.