Wyjazd na narty – 15.02.2019 r.

R E G U L A M I N WYJAZDÓW NARCIARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MOSiR BRZOZÓW W TRAKCIE FERII ZIMOWYCH 2018

ORGANIZATOR: MOSiR BRZOZÓW

termin: 21.02.2019 r.

miejsce: Wyciąg narciarski w Puławach

wyjazd: godz. 800 (zbiórka na parkingu obok krytej pływalni Posejdon)

powrót: ok. godz. 1500 (parking obok krytej pływalni Posejdon)

koszt: 55 zł.

zapisy: do 19.02.2019 r. w siedzibie MOSiR-u W Brzozowie przy ul. Legionistów 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1500 bądź telefonicznie    13 43 41527

Ilość miejsc ograniczona (25)BRAK WOLNYCH MIEJSC!!!

REGULAMIN:

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin ustala zasady organizacji wyjazdów na narty, zasady postępowania oraz prawa i obowiązki uczestników.

2. Celem wyjazdu jest popularyzacja sportu (narciarstwa) oraz propagowanie aktywnego wypoczynku w okresie ferii dzieci i młodzieży z terenu Gminy Brzozów.

3. „Wyjazdy na narty” wynikają z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w zakresie organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych.

4. Organizacja wyjazdów na narty przez MOSiR polega wyłącznie na zapewnieniu: odpowiedniego środka transportu, prowadzeniu zapisów osób – uczestników wyjazdu, wykupieniu karnetów, ciepłego posiłku, podział na grupy, ubezpieczenia grupy.

5. Regulaminem objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu i wszyscy zobowiązani są do zapoznania się z jego postanowieniami oraz ich bezwzględnego przestrzegania.

Termin i miejsce

1. Miejsce wyjazdu – parking obok krytej pływalni Posejdon. Wyjazd 800.

2. Miejsce przyjazdu – przyjazd planowany jest około godz. 1500 na parking obok krytej pływalni Posejdon 3. MOSiR zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu w przypadku złych warunków atmosferycznych.

3. W przypadku odwołania wyjazdu MOSiR powiadomi uczestników (osoby zapisane)

o odwołaniu wyjazdu najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd.

Organizacja – Uczestnicy Wyjazdu

1. Oplata za wyjazd obejmuje: czasowy karnet narciarski, ciepły posiłek, wypożyczenie sprzętu.

(uczestnicy nie ponoszą kosztów transportu, kaucji za karty magnetyczne, ubezpieczenia NW)

2. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do złożena wypełnionego oświadczena  w dniu wyjazdu u organizatora. (OŚWIADCZENIE). Osoby bez ważnego oświadczenia nie mogą brać udziału w wyjeździe.

3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania kwoty 55., którą przekaże w autobusie przed wyjazdem organizatorowi (opłata za karnet i ciepły posiłek, wypożyczenie sprzętu).

4. MOSiR zastrzega, że po 10 minutach od godziny wyznaczonej na zbiórkę środek transportu ma prawo do odjazdu bez  uczestnika, który nie stawił się na wyznaczoną godzinę wyjazdu.

5. Przed odjazdem zostanie odczytana lista uczestników uprawnionych do skorzystania z wyjazdu tj. wyłącznie osób, które dostarczyły oświadczenie opiekuna/rodzica i wpłaciły wyżej wymienioną kwotę.

6. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do stosownego zachowywania się podczas jazdy środkiem transportu, przestrzegania niniejszego regulaminu oraz wszelkich regulaminów obowiązujących w danej stacji narciarskiej.

7. Podczas organizowanego wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych.

8. Każdy uczestnik wyjazdu korzysta z tras narciarskich wyłącznie na swoją odpowiedzialność, powinien dokonywać wyboru poszczególnych tras z uwzględnieniem indywidualnych umiejętności.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestników wyjazdu, wybór trasy oraz za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich, zarówno dotyczących zdrowia, życia jak i mienia.

Przepisy końcowe

Dokonanie opłaty za wyjazd organizowany przez MOSiR jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.