Turniej badmintona – 14.02.2019 r. [Ferie 2019]

R E G U L A M I N
TURNIEJU BADMINTONA O PUCHAR BURMISTRZA BRZOZOWA


ORGANIZATORZY:

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie
  • Szkoła Podstawowa w Starej Wsi

Patronat turnieju:

-Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński

CELE TURNIEJU:

-propagowanie gry w badmintona

-propagowanie aktywnych form spędzania czasu w trakcie ferii zimowych

MIEJSCE I TERMIN:

14.02.2019, godz. 930,  Sala sportowa w Szkole Podstawowej w Starej Wsi

PROGRAM TURNIEJU

-godz. 900 – odprawa techniczna

-godz. 930 – rozpoczęcie gier

 SYSTEM ROZGRYWEK:
– system brazylijski dla 16 osób

– system – „do dwóch przegranych” spotkań

– mecze do 2 wygranych setów (set do 11 punktów)

– rozgrywki według przepisów PZBad

UCZESTNICTWO:

– „OPEN” – mężczyźni i kobiety (limit 16 osób)
– w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w badmintona ze znajomością przepisów PZBad

– warunkiem uczestnictwa jest telefoniczne zgłoszenie udziału do 13.02.2019 r. lub w dniu turnieju z podaniem imienia  i nazwiska pod nr tel.  13 434 15 27

pod nr tel.  13 434 15 27

NAGRODY I OBSŁUGA TECHNICZNA:

-organizator zapewnia lotki, obsługę techniczną, nagrody i puchary za zdobycie trzech pierwszych miejsc

-dodatkowa nagroda dla najlepszej uczestniczki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-zawodnicy sędziują sami, zwycięzca zgłasza wynik organizatorowi

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników biorących udział w turnieju

-organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian     w treści niniejszego regulaminu

-organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia
w trakcie trwania rozgrywek

osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju

-turniej prowadzony zostanie według aktualnie obowiązującego Regulaminu Sportowego PZBad
-w sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie  decyduje ORGANIZATOR