I Turniej Szachowy o Puchar Starosty Brzozowskiego

                              I Turniej Szachowy o Puchar Starosty       Brzozowskiego

  Komunikat organizacyjny

I. Organizatorzy i fundatorzy nagród

            -Starosta Brzozowski

            -Burmistrz Brzozowa

            -Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzozowie

II. Cele

         -Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań oraz zagospodarowanie wolnego czasu w czasie ferii zimowych

            -Dalsza popularyzacja szachów

            -Wyłonienie najlepszych szachistów

III. Termin i miejsce

         -Turniej odbędą się w dniach  15.02.2019 r. w sali Szkoły Podstawowej nr 1  w Brzozowie ul. Parkowa 5

                Program zawodów:

            15.02 godz. 8,45 – odprawa techniczna

                                9,00 – rozpoczęcie turnieju

IV. Uczestnictwo

         -W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni w  rocznikach 2000 i młodsi, bez względu na posiadaną kategorię szachową. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zostaną podzieleni na grupy.

              Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund .

              Czas gry 15 minut na zawodnika.

V. Sprawy organizacyjne

         -W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego.

             Potwierdzenie udziału należy dokonać na adres e-mail : kkozubal@op.pldo dnia 13.02.2019r.

             Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię szachową. Sędziów zabezpiecza organizator. Sędzią głównym zawodów będzie Kazimierz Kozubal ( FA ).

            Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają  organizatorzy i sędzia główny na miejscu zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

VI. Nagrody

         – Za miejsce 1 – 3 w grupie ( osobno dziewczęta i chłopcy) przewidziano nagrody rzeczowe w grupach wiekowych 2000 do 2004 oraz 2005 i młodsi.

             Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i medale.