III Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brzozowa

Podczas ferii zimowych , 11 lutego  br. ,  w Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu odbył się III Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Brzozowa Pana Szymona Stapińskiego. Turniej,  w którym drużynę stanowili dziewczynka i chłopiec z danej kategorii wiekowej zgromadził w tym roku 46 osób. Zawody wpisały się już na stałe do kalendarza imprez sportowych organizowanych w naszej gminie.

Dyplomy, nagrody oraz puchary dla najlepszych drużyn w imieniu Pana Burmistrza wręczali: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Turzym Polu Pani Zuzanna Konieczna oraz Kierownik MOSiR w Brzozowie Pan Janusz Pańko.

Wyniki rywalizacji :

Klasy I-IV

1 miejsce –  Oliwia Mazur i Karol Florczak /SP Turze Pole/

2 miejsce – Roksana Wielgosz i Szymon Fiedeń /SP Turze Pole /

3 miejsce – Andżelika Szmyd i Antoni Wolański  /SP Turze Pole/

4 miejsce – Hanna Wolańska i Bartosz Nastał /SP Turze Pole/

Klasy V-VI

1 miejsce –  Weronika Prajsnar i Kacper Kaczkowski  /SP Zmiennica/

2 miejsce –  Amelia Ścibor i Marcel Pelc  /SP  Turze Pole/

3 miejsce – Edyta Malik i Gabriel Szmyd  /SP Turze Pole/

4 miejsce – Hanna Wolańska i Dawid Fiedeń /SP Turze Pole/

Klasa VII – VIII

1 miejsce – Patrycja Buczek i Filip Dereń   /SP nr 1 Przysietnica/

2 miejsce – Izabela Wojtowicz i Filip Lutecki   /SP Turze Pole/

3 miejsce –  Maria Władyka i Kacper Bodzioch   /SP Turze Pole/

4 miejsce – Julia Komska i Dominik Winnicki  /SP Turze Pole/

 Gimnazjum klasa III

1.Julia Ryń i Bartłomiej Kędra  /Turze Pole/

2.Weronika Żak i Kacper Mazur /Turze Pole/

3.Laura Hędrzak i Hubert Szmyd /TurzePole/

4.Karolina Sieńczak i Kacper Heret /Turze Pole/

W sędziowaniu swoim młodszym kolegom pomagali  – Emila Pawlikowska, Kacper Mazur, Hubert Szmyd.

Składamy podziękowania

Panu Burmistrzowi Szymonowi Stapińskiemu  za objęcie Honorowym Patronatem Turnieju .

Panu Bogdanowi Dytko – dyrektorowi MOSiR w Brzozowie oraz wszystkim pracownikom za bardzo dobrą współpracę ,  zaangażowanie w organizację Turnieju, zapewnienie nagród dla najlepszych drużyn.

Panu Pawłowi Boroń oraz Panu Grzegorzowi Dereń – opiekunom drużyn ze Zmiennicy i Przysietnicy, za udział w zawodach i poświęcony czas.

Pani Dyrektor Zuzannie Koniecznej za udzielane wsparcie i umożliwienie organizacji zawodów pomimo prowadzonego remontu w  naszej szkole.

Zapraszamy na następny IV Turniej za rok organizowany w naszej nowo budowanej sali gimnastycznej.

Marek Grządziel