Amatorskie Mistrzostwa Podkarpacia w koszykówce 2019

 

R E G U L A M I N
TURNIEJU KOSZYKÓWKI MISTRZOSTWA PODKARPACIA DRUŻYN AMATORSKICH BRZOZÓW 2019 – edycja III

ORGANIZATORZY:

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

Patronat turnieju:

– Gmina Brzozów 
– Powiat Brzozów
Radny sejmiku woj. Podkarpackiego – dr. Dariusz Sobieraj

CELE TURNIEJU:

– propagowanie gry w koszykówkę

– wyłonienie najlepszej drużyny w koszykówkę
– podniesienie aktywności fizycznej wśród sportowców biorących udział w zawodach.

 

MIEJSCE I TERMIN:

-30.03.2019, godz. 900,  Sala sportowa w Liceum Ogólnokształcącego nr.1 w Brzozowie

 

PROGRAM TURNIEJU

-godz. 900 – losowanie grup

-godz. 910 – rozpoczęcie gier
-godz. 15 – planowane zakończenie turnieju

 SYSTEM ROZGRYWEK:
– Losowanie przeprowadzi organizator w dzień turnieju o godzinie 9:00.
– Organizator po przeprowadzeniu losowania podzieli zespoły na dwie równe grupy. Grupa A – 4 zespoły i Grupa B – 4 zespoły.  Mecze rozgrywane będą w systemie każdy z każdym ciągła gra 10 minut.
– W przypadku przewagi 4 punktów i mniejszej – 2 ostatnie minuty będą zatrzymywane.

– najlepszy zespół grupy A zagra w półfinale z zespołem z 2 miejsca grupy B, a w drugim półfinale najlepszy z grupy B zagra z 2 zespołem grupy A.
-zespoły które zajmą 3-4 miejsca w swoich grupach kończą rozgrywki.

– zwycięzcy półfinałowych meczów zagrają w finale a przegrani w meczu o 3 miejsce.

UCZESTNICTWO:

– „OPEN” – mężczyźni (limit 8 zespołów)
– w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni do gry w koszykówkę.

– warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału do biura MOSiR telefonicznie w

NAGRODY I OBSŁUGA TECHNICZNA:

-organizator zapewnia piłki, obsługę techniczną, nagrody i puchary za zdobycie trzech pierwszych miejsc.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

-zawody sędziuje dwóch profesjonalnych sędziów.

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników biorących udział w turnieju.

-organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian     w treści niniejszego regulaminu.

-organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek

-osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju

-turniej prowadzony zostanie według aktualnych przepisów PZKosz.
-w sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie  decyduje ORGANIZATOR