Brzozowskie Biegi Rodzinne

     REGULAMIN

              Brzozowskich Biegów Rodzinnych

 

 1. Cel imprezy:
 • Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Brzozowa, a w szczególności uprawiania sportu w gronie rodzinnym.
 1. Organizator:
 • Stowarzyszenie Sportowe Orzełki Brzozów
 • MOSiR Brzozów
 1. Termin i miejsce:
 • 21 lipca 2019 r. (niedziela), 1000
 • Stadion lekkoatletyczny MOSiR Brzozów, ul. Legionistów 3
 1. Konkurencje:
 • 100 m – „Bieg Krasnala” – dla dzieci z rocznika 2015 i młodsze
 • 300 m – „Sprinterski Bieg Rodzinny” (rodzic 200 m + 100 dziecko rocznik 2010-2014),
 • 800 m – „Średni Bieg Rodzinny” (rodzic 400 m + 400 m dziecko rocznik 2006-2009),
 • 1500 m – „Długi Bieg Rodzinny” (rodzic 800 m + 700 m dziecko 2005 i starsze)
 • „Mila Brzozowska” 1359m – z podziałem na kategorię kobiet i mężczyzn
 • Wielobój lekkoatletyczny (Bieg długi- Mila Brzozowska, skok w dal (3 próby – liczona najlepsza), pchnięcie kulą (3 próby – liczona najlepsza)
 1. Warunki uczestnictwa:
 • W biegu uczestniczyć mogą dzieci i rodzice oraz wszyscy chętni, którzy zapiszą się w biurze zawodów od godz. 9.00 do godz. 10.00  i pobiorą numer startowy przydzielony przez organizatora, bądź poprzez zgłoszenie email orzelkibrzozow@wp.pl
 • Każdy zawodnik musi posiadać ubezpieczenie NW
 1.   Nagrody:
 • W każdej kategorii (z wyłączeniem Biegu Krasnala) za zajęcie I, II
  i III miejsca uczestnicy otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe
 • Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia biegu
 • Każde dziecko w biegu krasnala otrzyma medal