Dziecięca Liga Mistrzów

REGULAMIN

Dziecięcej Ligi Mistrzów w piłce nożnej

 1. Terminy zawodów i miejsce:
 • 07.2019. o godz. 1000 na stadionie piłkarskim w Brzozowie przy ul. Legionistów 3
 1. Uczestnictwo:
 • W turnieju biorą udział 3 osobowe drużyny z nazwami zespołów występujących w Lidze Mistrzów, zapisane w biurze zawodów bezpośrednio przed zawodami (biuro zawodów czynne od 930).
 • W Turnieju dzieci startują w następujących kategoriach:

#2010 i młodsi

#2008-2009

 1. Nagrody i wyróżnienia:
 • Za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii zostaną przyznane statuetki. Pozostali uczestnicy otrzymają drobne upominki za uczestnictwo.

4 Wyżywienie:

 • Wyżywienie we własnym zakresie.
 1. System gier:
 • „każdy z każdym” z podziałem na grupy (system gier może ulec zmianie ze względu na liczbę uczestników).
 1. Postanowienia końcowe:
 • Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
 • Każdy zawodnik musi posiadać obuwie piłkarskie.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy osobiste i inne pozostawione na obiekcie sportowym.

 

Skrócone przepisy gry

 1. Zasady ogólne
 • Czas gry wynosi 7 minut bez przerwy, bez zmiany stron, czas odmierza sędzia, który kończy grę gwizdkiem.
 • Gra odbywa się na boisku piłkarskim na wyznaczonym polu na małe bramki 60x100cm.
 • Wprowadzenie z autu nogą bez strzału na bramkę, przeciwnik może stać nie bliżej niż 3 metry od piłki.
 • Rzut karny z połowy boiska bez bramkarza.
 1. Zawodnicy:
 • W grze bezpośrednio bierze udział 3 zawodników bez bramkarza.
 • W polu bramkowym nie może na stałe przebywać żaden zawodnik. Dozwolone jest przebieganie przez pole bramkowe.
 1. Gra niedozwolona:
 • Jak w przepisach PZPN i dodatkowo zakaz stosowania tzw. wślizgów oraz ostrej walki „bark w bark”.

Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora zawodów.