Gminny Turniej Tenisa Stołowego – MIXT gry deblowe

 

REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

MIXT – GRY DEBLOWE

O PUCHAR BURMISTRZA BRZOZOWA

FERIE ZIMOWE  2020

 1. Cel:

Celem turnieju:

– popularyzacja tenisa stołowego

– aktywne spędzanie czasu wolnego podczas Ferii Zimowych 2020

– integracja dzieci i młodzieży

 

2.Organizator

SP im. prof. Waleriana Pańki  w Turzym Polu

MOSiR w Brzozowie

 

 1. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane 13.01.2020 r. /poniedziałek/ o godzinie :

9.00 – 9.45 klasy VII – VIII SP

9.45 – 11.00 klasy V – VI  SP

11.00 – 11.45 klasy  I –IV SP

w  Szkole Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

 

 1. Kategorie wiekowe:

Klasa I-IV 

Klasa V-VI

Klasa VII – VIII

 

 1. System rozgrywek i przepisy gry:

Drużynę stanowi dziewczynka i chłopiec z jednej szkoły

Turniej rozegrany zostanie w grach deblowych – MIXT

 1. Zgłoszenia
 2. a) zgłoszenia do dnia 13.01.2020 r. oraz informacje dotyczące turnieju pod numerem telefonu 782659425 Marek Grządziel
 3. b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się 15 minut przed rozpoczęciem danej kategorii wiekowej w dniu zawodów
 4. Warunki uczestnictwa:

Uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i stroju (rakietka, obuwie zmienne,)

 1. Uwagi końcowe

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz systemu rozgrywek należy do organizatora.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych który jest organizatorem turnieju Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie, w celu:

 • związanych z organizacją niniejszego wydarzenia,
 • wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju
  i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora,
 • zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.