II Turniej Szachowy o Puchar Starosty Brzozowskiego

 

II TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR STAROSTY BRZOZOWSKIEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

  1. Organizatorzy i fundatorzy nagród

– Starostwo Powiatowe w Brzozowie

– Burmistrz Brzozowa

– Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie

  1. Cele

– Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijanie swoich zainteresowań oraz zagospodarowanie wolnego czasu w czasie ferii zimowych

– Dalsza popularyzacja szachów

– Wyłonienie najlepszych szachistów

  • Termin i miejsce

-14 styczeń 2020 r. – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, ul. Parkowa 5

Program zawodów:

14.01.2020 r. – godz. 8.45 – odprawa techniczna

– godz. 9.00 – rozpoczęcie turnieju

  1. Uczestnictwo

– W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni z roczników 2001 i młodsi bez względu na posiadaną kategorię szachową. Zawodnicy zgłoszeni do turnieju zostaną podzieleni na grupy:

I grupa – rocznik 2001 – 2004,

II grupa – roczniki 2005 – 2006,

III grupa – roczniki 2007 – 2009,

IV grupa – rocznik 2010 i młodsi.

– Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund

– Czas gry – 15 minut na zawodnika

  1. Sprawy organizacyjne

– W turnieju obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego. Potwierdzenie udziału należy dokonać na adres e-mail: kkozubal@op.pl do dnia 10.01.2020 r.

Zgłoszenia winny zawierać nazwisko i imię, rok urodzenia i posiadaną kategorię szachową. Sędzią głównym zawodów będzie  Kazimierz Kozubal (FA). Sprawy sporne
i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy oraz sędzia główny zawodów. Za zdolność startu w zawodach oraz ubezpieczenie uczestników odpowiedzialny jest klub, szkoła lub rodzic.

 

  1. Nagrody

– Za miejsca I-III w poszczególnych kategoriach przewidziano medale i puchary.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych który jest organizatorem turnieju Starostwo Powiatowe w Brzozowie, w celu:związanych  z organizacją niniejszego wydarzenia, wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem, organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.