Turniej FIFA 2020 – PS4 / U-18 (dla rocznika 2002 i młodsi)

 

REGULAMIN TURNIEJU FIFA 2020

ORGANIZATORZY:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

MIEJSCE I TERMIN:
– 20-21.01.2020, godz. 1000,  STADION MOSiR (budynek siłowni ul. Legionistów 3)

 

PROGRAM TURNIEJU

– 20.01.2020 godz. 1000 – rozpoczęcie turnieju.

– 21.01.2020 godz. 1500 – zakończenie turnieju.

 

 SYSTEM ROZGRYWEK:

–  rozgrywki prowadzone na konsoli PS4

I etap faza grupowa, która wyłoni po dwie najlepsze drużyny w każdej grupie.
O kolejności zajmowanych miejsc decyduje: ilość punktów, bezpośredni pojedynek, stosunek bramek

II etap faza pucharowa

 

UCZESTNICTWO:

– w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni poniżej 18 roku życia.

– warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia wraz z numerem telefonu uczestnika na adres email: stadion@mosirbrzozow.pl.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– zmagania turniejowe będą rozgrywane z wykorzystaniem 32 drużyn;

– każdemu uczestnikowi zostanie przydzielona jedna drużyna podczas losowania;

– przed rozpoczęciem turnieju zostanie przeprowadzone losowanie grup turniejowych;

– losowanie odbędzie się 17 stycznia 2020;

– losowania dokona ORGANIZATOR;

– każdy mecz rozpoczyna się po zaakceptowaniu ustawień kontrolera przez obydwu graczy;

– w przypadku remisu w fazie grupowej obydwaj gracze otrzymują po 1 punkcie;

-w przypadku wygranej: 3 punkty, a przegranej 0 punktów.

W fazie pucharowej każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty;

– w przypadku remisu musi zostać rozegrana dogrywka i ewentualne rzuty karne, które rozstrzygną wynik spotkania;

– każdy uczestnik ma prawo do wcześniejszego zrezygnowania z rozgrywek;

– rezygnacja jest równoznaczna z walkowerem (wynik 3:0) oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach;

– nie stosowanie się do zasad niniejszego regulaminu skutkuje usunięciem z turnieju;

– o sprawach spornych i nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóle rozporządzenie o ochronie danych osobowych), oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych który jest organizatorem turnieju Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie, w celu:

  • związanych z organizacją niniejszego wydarzenia,
  • wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestnika- zdjęcia, filmu wykonanego podczas w/w Turnieju
    i przenosi na Organizatora, w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem, zdjęciem, filmem,
  • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fragmentów lub całości zrealizowanych etiud filmowych do celów promocyjnych, w tym prawo do ich publikacji, a także do ich prezentowania publicznie związanych z działalnością Organizatora,
  • zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.