AQUA AEROBIK wznawiamy zajęcia!

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie uprzejmie informuje, że dniem
7 czerwca 2021 roku wznawia zajęcia z Aqua Aerobiku na krytej Pływalni Posejdon.
Harmonogram zajęć w czerwcu 2021r.
07.06.2021 (Poniedziałek) godz. 1800-1900
11.06.2021 (Piątek) godz. 1800-1900
14.06.2021 (Poniedziałek) godz. 1800-1900
18.06.2021 (Piątek) godz. 1800-1900
21.06.2021 (Poniedziałek) godz. 1800-1900
25.06.2021 (Piątek) godz. 1800-1900
28.06.2021 (Poniedziałek) godz. 1800-1900
Jednocześnie informujemy, że na zajęciach aqua aerobiku może przebywać max. 15 osób.
(decyduje kolejność zgłoszeń)
W związku z tym należy dokonać rezerwacji pod numerem telefonu 13 43 440 15 na dany dzień zajęć.