Turniej szachowy.

W dniach od 21-22 IX 2021r. w Jasionce zostanie przeprowadzony II Kongres Edukacyjny I T i szachy. W trakcie Kongresu zostanie przeprowadzony turniej szachowy o mistrzostwo szkół indywidualny i drużynowy. Dyrekcja SP nr 1 w Brzozowie zgłosiła do tego turnieju
 2 drużyny 4-osobowe z klas I-III i IV-VIII. W ramach przygotowań do tego turnieju w dniu 9 IX został przeprowadzony turniej szachowy dla uczniów klas najmłodszych . Turniej rozegrano czasem na rundę 30 minut – kołowy. Zgodnie z przewidywaniem turniej wygrał Szymon Opaliński , II miejsce zajął Filip Przybyła a III był Szymon Florek. Na tym turnieju Filip Przybyła zdobył IV kategorię szachową a Szymon Florek V.
Kazimierz Kozubal .