KOMUNIKAT dot. nowych obostrzeń 15.12.2021r.

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 roku (Dz.U.2021.2311) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, iż w obiekcie Krytej Pływalni może przebywać 30% maksymalnego obłożenia.

Zgodnie z rozporządzeniem do limitu 30% nie wlicza się osoby:

  • zaszczepione przeciwko COVID-19 (pod warunkiem okazania cyfrowego zaświadczenia lub zaświadczenia o szczepieniu);
  • posiadające negatywny wynik testu na COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID);
  • posiadające zaświadczenie o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID).

Tym samym, aby uniknąć nieporozumień oraz aby nie być wliczanym do obowiązującego limitu (przez co umożliwić z korzystania z obiektu przede wszystkim dzieciom oraz osobom, które z powodów medycznych nie mogą się zaszczepić) osoby w pełni zaszczepione prosimy o dobrowolne okazanie tzw. Certyfikatu/Paszportu COVID przy kasie.

Ponadto przypominamy o zasadach panujących w obiekcie:

◦ obowiązuje osłona ust i nosa od wejścia do momentu przebierania się w szatni (Ustawa z dnia 28 października 2020 Dz.U.2020.2112);

◦ dezynfekcja rąk;

◦ zachowujemy dystans ok. 1,5m

◦ w szatni zachowujemy odległość od siebie (nie dotyczy osób wspólnie zamieszkających).

UWAGA

W przypadku osiągnięcia limitu 30% osób przebywających na pływalni, każda następna osoba ponad limit musi okazać certyfikat. W razie nie okazania certyfikatu kasjer ma prawo odmówić obsługi.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do zaleceń. Personel oraz osoby współpracujące z naszym obiektem nie są odpowiedzialne za wprowadzane przepisy.

Ze sportowym pozdrowieniem.