I Zawody Strzeleckie

I ZAWODY STRZELECKIE
Zgłoszenia na „Zawody Strzeleckie” dokonujemy poprzez adres email: mateusz.bober@mosirbrzozow.pl (podając imię i nazwisko, kategorię wiekową oraz numer kontaktowy).
Zgłoszenia do 31.03.2022 !!!