Regulamin Ligi

    

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

36-200 Brzozów, ul. Legionistów 3

tel. 134341527, WWW.mosirbrzozow.pl, e-mail. stadion@mosirbrzozow.pl

 

R E G U L A M I N
MŁODZIEŻOWEJ LIGI KOSZYKÓWKI – MOSiR BRZOZÓW

 

ORGANIZATORZY:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzozowie

Patronat turnieju:

Burmistrz Brzozowa – Szymon Stapiński

 

CELE TURNIEJU:

 • propagowanie gry w piłkę koszykową dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 • propagowanie aktywnych form spędzania czasu,
 • rywalizacja sportowa, wyłonienie najlepszego zespołu.

MIEJSCE I TERMIN:

 • 30 MARZEC – Gospodarz: Rzeszów
 • 13 KWIECIEŃ – Gospodarz: Krosno „MOSiR”
 • 18 MAJ – Gospodarz: Brzozów „MOSiR” – zakończenie ligi

 SYSTEM ROZGRYWEK:

 • liga MLK odbędzie się w 3 kolejkach, zakończenie ligi MLK odbędzie się w 3 kolejce
  w Brzozowie
 • system rozgrywek „każdy z każdym” według terminarza
 • mecz trwa 4 razy po 6 minut (brudna gra)
 • rozmiar piłek 6
 • punktowanie: wygrany mecz 2pkt, przegrany 1pkt, walkower 0pkt
 • tabela i aktualne wyniki podane będą na stronie mosirbrzozow.pl

UCZESTNICTWO:

 • w drużynie może przebywać maksymalnie dwóch zawodników z rocznika 2003
 • zawodnicy grający w lidze to roczniki 2003- (maksymalnie 2 na boisku), 2004 i młodsi
 • w turnieju mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy zrzeszeni w swoich klubach

NAGRODY I OBSŁUGA TECHNICZNA:

 • organizator każdej z kolejki zapewnia obsługę techniczną oraz sędziego
 • organizator każdej z kolejki zapewnia piłki oraz halę
 • organizator każdej z kolejki zapewnia pomoc medyczną
 • dla wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach przewidziane są puchary

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu uczestników biorących udział w lidze
 • organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w treści niniejszego regulaminu
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek
 • zawodników obowiązuje pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w turnieju (dostarczona do trenerów swojej drużyny)
 • w sprawach spornych i nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje ORGANIZATOR