Regulamin Ligi

REGULAMIN IV EDYCJI
POŁUDNIOWO PODKARPACKIEJ LIGI
 W PŁYWANIU

2019/2020

I. Organizatorzy zawodów

·         Ustrzyki Dolne 30.11.2019r.

·         Krosno

·         Sanok

·         Brzozów

·         Lesko

II. Termin i miejsce zawodów

Październik– Maj 2019/2020

Zawody odbędą się w Lesku, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Brzozowie, Krośnie,

III. Cel zawodów

Popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży południowego Podkarpacia. Propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój zdolności ruchowych. Wpajanie zasad fair play.

 1. Uczestnictwo
 • Każdy zawodnik uiszcza opłatę startową (bilet wejścia) w wysokości 7zł płatne w kasie pływalni.

I zawody Ustrzyki Dolne Listopad

 

1. Kat. I – 2011 i młodsi 25 m st. grzbietowy ,25 m dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 20010-2009 50 m st. grzbietowy, 50 m st. dowolny
3. Kat. III – 2008-2007 50 m st. grzbietowy,  50 m st. dowolny
4. Kat. IV – 2006-2005 50 m st. grzbietowy, 50 m st. dowolny

II Zawody

1. Kat. I – 2011 i młodsi 25 m st. grzbietowy,  25 m st. klasyczny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 20010-2009 50 m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,
3. Kat. III – 2008-2007 50 m st. klasycznym, 50m st. motylkowy,
4. Kat. IV – 2006-2005 50m st. klasyczny, 50 m st. motylkowy,

III zawody

1. Kat. I – 2011 i młodsi 25 m st. grzbietowy , 25 m dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 20010-2009 50 m st. dowolny, 25 m st. motylkowy
3. Kat. III – 2008-2007 50 m st. grzbietowy, 100 m st. zmienny
4. Kat. IV – 2006-2005    50 m st. grzbietowy, 100 m st. zmienny

IV Zawody

1. Kat. I – 2011 i młodsi    25 m st. grzbietowy, 25 m st. klasyk Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 20010-2009 50 m st. grzbietowy, 50m  st. klasyk
3. Kat. III – 2008-2007   100 m st. dowolny, 50 m st. klasyk
4. Kat. IV – 2006-2005 100 m  st. dowolny, 100m. st. klasyk

V Zawody

1. Kat. I – 2011 i młodsi 25 m st. grzbiet, 25 m dowolny Chłopcy
i dziewczęta
2. Kat. II – 20010-2009 50 m st. dowolny, 25 m st. motylkowy
3. Kat. III – 2008-2007 100 m st. grzbiet,  50 m st. motylkowy
4. Kat. IV – 2006-2005 100 m st. grzbiet,  50 m st. motylkowy

Sztafeta 4 x 25 dowolnym mix w kat. I ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

Sztafeta 4 x 50 dowolnym mix w kat. II ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

Sztafeta 4 x 50 dowolnym mix w kat. III ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

Sztafeta 4 x 50 dowolnym mix w kat. IV ( 2 dziewczynki, 2 chłopców)

 1. Program zawodów

Przyjmowanie zgłoszeń do 4 dnia przed każdymi zawodami, w dniu zawodów będą uwzględniane jedynie korekty list startowych. Zgłoszenie powinno zawierać: Nazwisko, Imię, rok urodzenia, konkurencję startową, nazwą (klubu, itp.) w miarę możliwości rekord czasowy. Excel z podziałem na kategorie i płeć.

 1. 9.00- Rozpoczęcie rozgrzewki
 2. Odprawa sędziowska – 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
 3. Otwarcie zawodów godz. 930, i pierwsze starty
 4. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców po zakończeniu startów.
 5. Przepisy techniczne
 • Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych w swojej kategorii oraz w sztafecie.
 • Każdy zespół ma prawo zgłoszenia nieograniczoną ilość reprezentantów do poszczególnych konkurencji.
 • Start kategorii I odbywa się z wody lub murka.(zawodnik startujący z wody zajmuję pozycje w wodzie na długi sygnał startera)
 • Sygnałem startu na poszczególnych zawodach jest sygnał gwizdka
 • Pomiar czasu odbywa się za pomocą urządzenia do pomiaru czasu (pół automat) ,lub stopera sportowego.
 • W drużynie sztafetowej mogą startować zawodnicy z młodszego rocznika w kategorii wyższej.
 • Na dystansie 25m pomiar czasu odbywa się za pomocą stopera
 • Punktacja wg następującego klucza:

PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ

I MIEJSCE – 50 pkt

II MIEJSCE –45 pkt

III MIEJSCE –40 pkt

IV MIEJSCE –35 pkt

V MIEJSCE – 32 pkt

VI MIEJSCE – 30 pkt

…..itd.

 

PUNKTACJA DO KLASYFIKACJI DRUŻYNOWEJ

I MIEJSCE – 10 pkt

II MIEJSCE – 9 pkt

III MIEJSCE – 8 pkt

IV MIEJSCE – 7 pkt

V MIEJSCE – 6 pkt

VI MIEJSCE – 5 pkt

VII MIEJSCE – 4 pkt

VIII MIEJSCE – 3 pkt

IXMIEJSCE – 2 pkt

X MIEJSCE – 1 pkt

 Po ostatnich zawodach(V) V Edycji Południowo Podkarpackiej Ligii w Pływaniu zostanie zsumowana liczba punktów indywidualnych startów ze wszystkich zawodów danej edycji i zostaną wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach.

Punktacja DRUŻYNOWA klubu to punkty zawodników indywidualnych  pierwszej dziesiątki, jedna sztafeta także punktuje dla drużyny ilość sztafet bez ograniczeń.

 • Konkurencja jest punktowana, gdy w danym stylu będzie min. 3 zawodników.
 • Zawodnicy w hali basenu przebywają w wyznaczonych sektorach, przebywanie zawodnika/ów w miejscu niedozwolonym powoduje ich dyskwalifikację.

VII. Zgłoszenia do zawodów:

 1. Zgłoszenie reprezentacji klubu automatycznie jest potwierdzeniem, że stan zdrowia uczestników umożliwia im rywalizację sportową. Zawodnicy posiadają szkolne ubezpieczenie od NW.
 2. Zgłoszenie do zawodów może nastąpić tylko za pośrednictwem klubu pływackiego, który przystąpił do Ligii.  Excel z podziałem na kategorie i płeć.
 3. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie. Odpowiedzialność za posiadane badania ponosi opiekun.
 4. Zgłoszenia do zawodów wysyła kierownik ekipy na adres e-mail w Excel   @poczta.onet.pl

VIII. Nagrody

 • Dyplomy za miejsca I – VI w każdej konkurencji i roczniku oraz dla sztafety, I-III medale
 • Medale, dyplomy oraz nagrody po ostatnich zawodach w podsumowaniu V edycji Południowo Podkarpackiej Ligii w Pływaniu.

IX. Postanowienia końcowe:

·  W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP – nie dotyczy falstartu.

 • W przypadku falstartu zostanie doliczona +3s „nagroda” w kat I ,II +5 III i IV.
 • W kategorii I start może odbywać się z wody lub z murka .
 • O wyniku decyduje czas uzyskany przez zawodnika, mierzony każdemu indywidualnie przez sędziego czasowego,
 • W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie. Odpowiedzialność za posiadane badania ponosi opiekun,
 • Wszystkie zmiany, prośby czy protesty dotyczące jakiejkolwiek konkurencji zawodnik ma prawo przekazać sędziemu głównemu, który samodzielnie zajmie stosowne stanowisko po zapoznaniu się z opiniami sędziów. Decyzja sędziego głównego  jest      ostateczna.

 

ORGANIZATORZY:

UKS DELFINEK/SMS  Ustrzyki Dolne

MOSIR Brzozów

Swim2Win Krosno

MKS Sanok

UKS AQUARIUS Lesko