Regulamin/tz

 

Cel

– popularyzacja Tenisa

– wyłonienie najlepszego zawodnika

Miejsce

– korty tenisowe przy Kompleksie Sportowo Rekreacyjnym w Brzozowie

ul. Słoneczna 13

Organizator

– MOSiR Brzozów

Uczestnictwo i sprawy organizacyjne

– w lidze biorą udział zawodnicy, którzy zgłosili się telefonicznie lub drogą e-mail

– w rozgrywkach może uczestniczyć nie więcej niż 10 zawodników. decyduje kolejność zgłoszeń

– każdy zawodnik rozgrywa jeden mecz w tygodniu według ustalonego przez organizatora terminarza

– mecze toczą się wyłącznie na kortach tenisowych przy ul. Słonecznej 13 piłkami dostarczonymi przez organizatora lub własnymi akceptowanymi przez obydwu graczy

– mecze toczą się do dwóch wygranych pełnych setów

– za wygrany mecz 2:0 zwycięzca otrzymuje 3 punkty, przegrany 0 punktów.

– przypadku zwycięstwa 2:1 zwycięzca otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt

– o zajętym miejscu, w pierwszej kolejności, decyduje ilość zdobytych punktów a następnie bilans setów. Przy jednakowym bilansie setów o wyższym miejscu decyduje bilans gemów. Ostatecznie wynik bezpośredniego pojedynku (lub pojedynków).

– punkty zdobyte w meczach z zawodnikiem, który wycofał się z rozgrywek zostaną anulowane. Za wycofującego się uważa zawodnika, który zgłosił rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach.

– w przypadku przerwania meczu z powodu kontuzji mecz wygrywa przeciwnik.

– mecze niezakończone z powodu przekroczenia czasu wynajęcia kortu, dogrywane są od stanu, w którym mecz został przerwany. Należy dokończyć mecz najpóźniej do końca następnej kolejki

– zwycięzca pojedynku zobowiązany jest do podania wyniku meczu, (tylko sms na nr tel. 600469763 lub emaillenmariusz@gmail.com) w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania.

– niestawienie się zawodnika na korcie w umówionym terminie, (dopuszczalne spóźnienie 15 min.) oznacza v/o.

Nagrody

– za trzy pierwsze miejsca przyznane będą puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe

Postanowienia końcowe

– organizator zapewnia darmowy wstęp na korty tenisowe i piłki do rozgrywania meczów       w ramach ligi

– organizator nie odpowiada za urazy i wypadki, które mają miejsce podczas rozgrywania meczów ligowych

– wyniki oraz informacje bieżące umieszczone będą na stronie www.mosirbrzozow.pl

– zapisanie się do Ligi jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

– sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora