/* custom css */ .tdi_2_239{ min-height: 0; }
/* custom css */ .tdi_4_a58{ min-height: 0; } /* inline tdc_css att */ .tdi_4_a58{ margin-bottom:20px !important; } .tdi_4_a58 .td_block_wrap{ text-align:left }
/* custom css */ .tdi_6_396{ vertical-align: baseline; }

/* custom css */ .tdi_8_416{ min-height: 0; }
/* custom css */ .tdi_10_560{ vertical-align: baseline; }

Cennik Siłownia i Sauna

SIŁOWNIA


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Mieszkańców na siłownię przy stadionie na ul. Legionistów 3 w Brzozowie.

Godziny otwarcia:

od 1.06.2021

Poniedziałek-piątek – 9:00 – 19:00

Sobota-niedziela – nieczynne

SAUNA


Dodatkowo przy siłowni znajduje się sauna, którą należy wcześniej zarezerwować (minimum 30 minut wcześniej)

Siłownia przystosowana jest w pełni do treningów profesjonalnych. Z jej usług mogą korzystać sportowcy oraz wszyscy pracujący nad dobrą formą i zgrabną sylwetką.

Zapraszamy wszystkich chętnych indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych (do 10 osób) z opiekunem.

REGULAMINKORZYSTANIA Z SIŁOWNI

REKREACYJNO-SPORTOWEJ MOSiR BRZOZÓW


I. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1. Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem.

2. Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.

3. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu.

4. Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych.

5. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.

6. W siłowni zabrania się picia alkoholu, palenia papierosów, zaśmiecania i brudzenia, hałasowania, niszczenia wyposażenia siłowni.

6. MOSiR Brzozów zastrzega sobie prawo do dysponowania czasem pracy siłowni.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.

1. Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na oparciach urządzeń.

2. Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.

3. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowaniabezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt pracownikowi siłowni.

4. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.

5. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

6. Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

7. Osoby korzystające z urządzeń treningowych na własna rękę, czynią to na własną odpowiedzialność.

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.

1. Za przedmioty wartościowe, gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe itp. pozostawione w siłowni – MOSiR Brzozów nie ponosi odpowiedzialności.

2. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

3. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa – MOSiR w Brzozowie nie ponosi odpowiedzialności.

4. W siłowni MOSiR Brzozów mogą ćwiczyć osoby, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z siłowni

INSTRUKCJA KORZYSTANIA  Z SAUNY

 1. Z sauny nie mogę korzystać:

Osoby z podwyższoną temperaturą, osoby cierpiące na choroby układu krwionośnego, osoby z niezupełnie wyleczoną gruźlicą płuc, osoby z nowotworami, osoby z chorobami spazmatycznymi, osoby cierpiące na alergie i choroby skóry.

 1. Do sauny wchodzimy po dokładnym umyciu i osuszeniu ciała.
 2. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszelkie metalowe przedmioty.
 3. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienia skóry.
 4. Etapy korzystania z sauny:
  1. Gorąca kąpiel stóp
  2. Pobyt w saunie 8-15 minut, (MAX 3 RAZY)
  3. Szybkie schłodzenie zimną wodą
  4. Odpoczynek około 10 minut
 5. Po opuszczeniu gorącego pomieszczenia należy usiąść w pozycji pionowej tak, aby krążenie mogło się wyrównać.
 6. Po pobycie w saunie kategorycznie nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 7. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 8. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko włącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

W SAUNIE PRZEBYWAMY NA ROZŁOŻONYM RĘCZNIKU

/* custom css */ .tdi_13_118{ vertical-align: baseline; }