Wytyczne funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Wykaz zasad obowiązujących na pływalni w trakcie epidemii z Covid-19:

 1. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 1,5 m.
 2. Przed wejściem i przy wyjściu z Pływalni Posejdon obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 3. Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu (nie dotyczy części pływackiej i pryszniców)
 4. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 5. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 1,5 m).
 6. Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.
 7. Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się (hol nie może być wykorzystywany jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 9. Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani do uzyskania zgody zarządcy pływalni oraz do prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.
 10. Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy obowiązkowo przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.
 11. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp.
 12. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 13. W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu krytej Pływalni Posejdon oraz prosimy stosowanie się do poleceń obsługi basenu.

Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny